Praleisti ir pereiti prie pagrindinio turinio

"Pašešupiai'' - Punsko Kovo 11-osios licėjaus choras.

Pašešupių choro nuotrauka:


Nuo pat mokyklos gyvavimo pradžios moksleiviai dainavo, rengė programas įvairioms mokyklinėms šventėms ir iškilmėms. Jiems vadovavo keli mokytojai, jų tarpe ir mokytoja Vlada Pajaujienė. 1974 m. veiklą pradėjo aukso raidėmis į mokyklos istoriją įsirašęs vokalinis – instrumentinis ”Ulbuonėlių” ansamblis, kuriam vadovavo mokytojas Antanas Šliaužys. ”Ulbuonėlės” dainavo, joms ėmė pritarti skudutininkai. Ansamblis pradžioje pasirodydavo mokyklos šventėse, o nuo 1979 m. pradėjo sėkmingai dalyvauti įvairiuose Suvalkų vaivadijos bei Lenkijos renginiuose ir konkursuose. 1981 m. pirmą kartą dalyvavo VIII-ajame moksleivių muzikos festivalyje Kielce mieste. Surinko daugelį apdovanojimų – laimėdavo tai sidabro, tai bronzos ”Vygrių kriaukleles” – jų turi net 10. 1984 m. laimėjo ”Aukso eglę”. Mokyklų jaunimo kultūros festivalyje Szczawnica mieste tapo laureatais. 1985 m. iš Senosios muzikos Lenkijos kamerinių sambūrių VII-osios apžiūros ”Schola Cantorum” Kalisz mieste parsivežė ”Eolo arfą”. 1986 m. iš Mokyklų muzikuojančio jaunimo ”BIM” IX tarptautinio susitikimo – Bydgoszcz – grįžo su didžiąja premija – ”Aukso styga”. 1987 m. Liaudies muzikos ir dainos konkurse Jaslo mieste laimėjo II-ąją vietą, o 1989 m. – I-ąją vietą. 1992 m. ”BIM” tarptautiniame susitikime Bydgoszcz mieste laimėjo pagrindinę premiją – ”Sidabro stygą” ir tapo ”Dainų dainelės” Vilniuje laureatais, o 1994 m. XVI-oje ”Schola Cantorum” apžiūroje gavo svarbiausią dovaną -”Eolo bronzos arfą” ir daugelį kitų apdovanojimų. ”Ulbuonėlėse” per 20 veiklos metų dalyvavo apie 300 moksleivių. Jo originalumą ir sėkmę lėmė neįprasti instrumentai, repertuaras ir vokaliniai dainuojančio jaunimo sugebėjimai bei vadovo Antano Šliaužio įdėtas darbas. Visada pasirodant už mokyklos ribų didelį susidomėjimą keldavo skudučiai. Ansamblis grojo ne tik senovinius lietuvių, bet ir kitų tautų kūrinius. Į jų programą įeidavo Hendelio ir Vagnerio kompozicijos, lietuvių liaudies daugiabalsės dainos, sutartinės, taip pat šiuolaikiniai kūriniai. Nutrūkus ”Ulbuonėlių” veiklai, keletą metų mokykla neturėjo dainininkų ansamblio, tačiau šventes moksleiviai papuošdavo savarankiškai paruoštomis dainomis, kurias dažnai atlikdavo gitarai pritariant. Tuometinė licėjaus direktorė M. Černelienė dėjo pastangas atkurti dainuojantį ansamblį. 1998 m. mergaičių vokalinę grupę subūrė atvykusi iš Lietuvos muzikos mokyklos mokytoja Genovaitė Bučinskienė. Jos darbą 1999/2000 mokslo metais tęsė mokytoja Adrijana Juškevičienė, o nuo 2000 m. rudens mokyklos chorui vadovauja Jonas Pavilonis, kuris repeticijoms kiekvieną savaitgalį atvyksta iš Alytaus. Vadovo dėka choras pradėjo augti, o nuo 2003 m. jame dainuoja ir vaikinai. Moksleiviai noriai dalyvauja choro repeticijose, pasirodo mokyklos šventėse, yra kviečiami į Seinus ir Suvalkus, dalyvauja visuomenei skirtuose renginiuose. 2006 m. kovo 11d. Punsko licėjaus chorui suteiktas „Pašešupių” vardas. Pastaruoju metu „Pašešupiai” koncertavo Latvijoje ir Lietuvoje.